യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ദർശന തിരുനാൾ

ഈസ്റ്ററിനു ശേഷം വരുന്ന നാലാം ഞായറഴ്ചയാണ് ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ദർശന തിരുനാൾ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുന്നത്. ദർശന സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാ വർഷവും പ്രസുദേന്തിമാരാകുന്നത്. തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായുള്ള ഒൻപത് ദിവസത്തെ നൊവേനയോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള വ്യാഴാഴ്ച്ച പൂർണ്ണദിന ആരാധനയുടെ ദിനമാണ്. അന്ന്‌ വൈകിട്ട് തിരുനാളിന് കൊടിയേറുന്നു. ഞായറാഴ്ച്ചയാണ് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന. ശനിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടും ഞായറഴ്ച്ച തിരുനാൾ കുർബാനക്ക് ശേഷവുമാണ് പ്രദക്ഷിണം നടത്തപ്പെടുന്നത്.